Duurzaam met energie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is zuinig omgaan met de wereld. Bij Rijndorp Installaties past het prima om duurzaam om te gaan met energie.

De essentie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is dat je verder kijkt dan financiële winst van je bedrijf. Je let op een juiste balans van milieu, menselijkheid en economie. Een veelgebruikte term is triple-P, wat staat voor People, Planet, Profit. Je gaat dus zuinig om met de wereld, zodat de aarde zich kan herstellen en latere generaties niet met onze problemen komen te zitten. Integendeel, je werkt juist aan een beter leefklimaat.

Bewust en duurzaam omgaan met energie is een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen. Het energieaspect heeft te maken met één van de speerpunten: CO2-zuinige productie met zo min mogelijk afval en andere vervuilende aspecten. Op die manier draag je als ondernemer een steentje bij aan de duurzaamheid van de wereld.

In 2013 heeft Rijndorp Installaties mee gedaan aan een grootschalig project dat gericht was op Duurzaam Ondernemen op individueel- en gebiedsniveau van alle bedrijven die gevestigd zijn op het industrieterrein Grote Polder en de naburige terreinen in Zoeterwoude. Het project onder leiding van Grontmij is inmiddels afgerond. Rijndorp Installaties heeft diverse energiezuinige aanpassing gedaan door het aanbrengen van energiezuinige- en LED-verlichting.

Bijna alle leaseauto’s bij Rijndorp Installaties hebben een lage CO2-uitstoot en vallen in 7-14% regeling. Als proef rijdt er ook een bedrijfsauto op aardgas.

Voor onze energie hebben wij op het platte dak van het bedrijfspand vele zonnepanelen aangebracht die tevens ook de oplaadpalen voor elektrische auto’s voorzien van energie.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.