Maatschappelijk verantwoord ondernemen is zuinig omgaan met de wereld. Bij Rijndorp Installaties past het prima om duurzaam om te gaan met energie.

De essentie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is dat je verder kijkt dan financiële winst van je bedrijf. Je let op een juiste balans van milieu, menselijkheid en economie. Een veelgebruikte term is triple-P, wat staat voor People, Planet, Profit. Je gaat dus zuinig om met de wereld, zodat de aarde zich kan herstellen en latere generaties niet met onze problemen komen te zitten. Integendeel, je werkt juist aan een beter leefklimaat.

Bewust en duurzaam omgaan met energie is een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen. Het energieaspect heeft te maken met één van de speerpunten: CO2-zuinige productie met zo min mogelijk afval en andere vervuilende aspecten. Op die manier draag je als ondernemer een steentje bij aan de duurzaamheid van de wereld.

Wij hebben in ons eigen pand aan de Energieweg een Energiemanagementsysteem geïnstalleerd. Met dit systeem monitoren en sturen wij 24 uur per dag ons energieverbruik en gebruik. In combinatie met ons dynamisch energiecontract managen wij ons energieverbruik en besparen wij Co2.

In 2013 heeft Rijndorp Installaties mee gedaan aan een grootschalig project dat gericht was op Duurzaam Ondernemen op individueel- en gebiedsniveau van alle bedrijven die gevestigd zijn op het industrieterrein Grote Polder en de naburige terreinen in Zoeterwoude. Het project onder leiding van Grontmij is inmiddels afgerond. Rijndorp Installaties heeft diverse energiezuinige aanpassing gedaan door het aanbrengen van energiezuinige- en LED-verlichting.

Samen met onze leasepartners zijn wij bezig om in 2030 geen Co2 meer uit te stoten met ons wagenpark. Op dit moment is 35% van ons wagenpark elektrisch en wij streven naar 100% elektrisch in 2030.

Voor onze energie hebben wij op het platte dak van het bedrijfspand vele zonnepanelen aangebracht die tevens ook de oplaadpalen voor elektrische auto’s voorzien van energie.