Rijndorp Installaties doet naast het leveren en monteren van complete diverse installaties aan de hand van een bestek ook de engineering van elektrotechnische installaties. Hierbij wordt advies gegeven aan de hoofdaannemer en de architect om tot een goed en compleet product te komen, waarbij de functionaliteit van het gebouw en de kosten om dit te realiseren scherp in de gaten worden gehouden.

Rijndorp Installaties is voorstander om projecten in bouwteam uit te voeren.

Het werken in een bouwteam is een tijdelijke samenwerking tussen de opdrachtgever, de architect en de aannemer.

Het bouwteam maakt het ontwerp, met behoud van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Elke deelnemer maakt daarbij gebruik van zijn eigen deskundigheid en expertise. Het bouwteam houdt op te bestaan nadat het ontwerp is gemaakt. Na de ontwerpfase sluit de opdrachtgever een aannemingscontract met een aannemer; dit hoeft niet per definitie de aannemer uit het bouwteam te zijn. Eén en ander hangt af van de vraag of de opdrachtgever en de bouwteam-aannemer het eens kunnen worden over de bouwsom.