Planmatig onderhoud (Technisch Beheer) is noodzakelijk om gebouwen in een technische staat te krijgen of te houden die de gebruikers/eigenaars wensen. Te weinig preventief onderhoud leidt vaak tot een toename van correctief onderhoud en grotere risico’s op gevolgschade, wat gepaard gaat met onverwachte en (vaak) hoge kosten. Teveel preventief onderhoud leidt ook tot hoge kosten, doordat er onderhoud uitgevoerd wordt dat niet noodzakelijk is. Het is van belang de juiste verhouding te vinden tussen preventief en correctief onderhoud, waarmee de prestatie-eisen van het gebouw worden gehaald en de exploitatiekosten zijn geminimaliseerd.

Een bekende methode voor conditiemetingen in gebouwen staat beschreven in NEN 2767-1 ‘Conditiemeting – Deel 1: Methodiek’. Deze norm heeft als doel om de technische conditie van gebouwen in kaart te brengen. De conditiemetingen worden gebruikt voor het opstellen van een lange termijn onderhoudsplanning, waaraan een kostenraming wordt gekoppeld.

Met een onafhankelijke blik en resultaatgerichte adviezen helpt Rijndorp Installaties u inzage te geven in de kwaliteit en waarde van de elektrische installaties in uw vastgoed.