Rijndorp Installaties helpt u graag in adviseren bij en het ontwerpen en aanleggen van Brandmeldinstallaties, Ontruimingsinstallaties, Inbraakinstallaties, CCTV-installaties, Toegangscontrolesystemen, Intercom- / videofoonsystemen en Bliksembeveiliginginstallaties. Ook voor onderhoud ervan kunt u bij ons terecht.

Brandmeldinstallaties

U bent op zoek naar een brandmeldinstallatie? Rijndorp Installaties helpt u aan een betrouwbare en betaalbare installatie. Een brandmeldinstallatie voldoet altijd aan de wettelijk regelgeving (NEN 2535, NEN 2575, NPR 2576 etc.). Daarnaast voldoet hij aan uw eisen of die van uw gemeente en/of verzekeraar. Uw brandmeldinstallatie wordt opgeleverd door ervaren en gecertificeerde monteurs.

Graag maken wij een afspraak met u om uw situatie te inventariseren. We checken de eisen van uw gemeente en/of verzekeraar, we kijken welke wettelijke regels voor u wel en niet gelden en we schouwen uw pand.

Daarna ontvangt u een helder en concreet voorstel zodat u tot een afgewogen beslissing kan komen. Rijndorp Installaties levert brandmeldinstallaties van de merken Siemens en Hertek. Betrouwbare merken met betrouwbare brandmeldinstallaties.

Rijndorp Installaties installeert een brandmeldinstallatie volgens de richtlijnen van de NEN 2535. Deze norm zorgt ervoor dat u gewaarborgd bent van een kwalitatief goede brandmeldinstallatie. Op het moment van brand wordt deze razendsnel door de brandmeldinstallatie gedetecteerd en wordt de gekoppelde ontruimingsinstallatie (conform NEN 2575) in werking gezet en wordt de meldkamer gewaarschuwd.

Een brandalarm kan op verschillende manieren worden waargenomen. Door een druk op de knop van een handbrandmelder of door optische- (reageert op rook), thermische- (reageert op een verhoging van de temperatuur) vlammen (reageert op vlammen) – of aspiratiemelders (melders voor speciale situaties waar verwacht wordt dat andere melders valse alarmen geven).

Een brandalarm bestaat in de basis uit automatische melders, handbrandmelders en slow-whoops (sirenes) meestal zijn ook nevenindicatoren nodig.

De automatische melders (o.a. rook- en thermischemelders) bewaken continu de ruimte en reageren automatisch bij het waarnemen van een brand. De handmelders activeert u zelf (niet-automatisch) door middel van het doordrukken van het glaasje. De activering van een melder zorgt er via de brandmeldcentrale voor dat de slow-whoops in werking worden gezet. Door het gehele pand klinkt daarna het slow-whoop geluid. De regelgeving schrijft voor dat het slow-whoop signaal op elke plek in het pand een geluidsniveau haalt van minimaal 65 dB.

Waar worden de melders geplaatst?

De Slow-whoops moeten door het hele pand geïnstalleerd worden. U moet immers overal 65dB aan geluid halen. De handbrandmelders worden geplaatst bij de brandslanghaspels. Wanneer u een brand heeft dan probeert u deze eerst te blussen. Hiervoor loopt u naar de brandslang op dit moment drukt u gelijk de handmelder in zodat het pand direct wordt ontruimt. De plaats voor de automatische melders en het soort melder dat gebruikt moet worden is afhankelijk van vele factoren. Belangrijk hierin is de bewakingsomvang die wordt geëist. Er zijn hierin vijf soorten;

 • Niet-automatische bewaking
 • Objectbewking
 • Ruimte bewaking
 • Gedeeltelijke bewaking
 • Volledige bewaking
 • Niet-automatische bewaking

Een brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking wordt vaak een ontruimingsinstallatie genoemd. Niet-automatische bewaking wil zeggen dat er alleen niet-automatische melders (handbrandmelders) worden gebruikt. Wordt er een niet-automatische brandmeldinstallatie geëist (ontruimingsinstallatie) dan kan het voorkomen dat u toch automatische melders moet plaatsen. Op het moment dat u doodlopende einden hebt zult u deze en de ruimtes daarom heen moeten detecteren met automatische melders.

Objectbewaking

Wanneer we binnen een bedrijf een waardevolle machine willen beveiligen tegen brand dan plaatsen we een melder boven deze machine. Met andere woorden we plaatsen een bewaken een object.

Ruimtebewaking

Wanneer u beschikt over een risicovolle ruimtes (serverruimte, keuken, spuitcabine, archief etc.) dan kunt u ervoor kiezen om sec deze risicovolle ruimtes te bewaken. We spreken dan over ruimtebewaking.

Gedeeltelijke bewaking

Bij gedeeltelijke bewaking beveiligt u de risicovolle ruimtes en de verkeersruimtes. Verkeersruimtes zijn de ruimtes waardoor het verkeer zich begeeft. Denk hierbij aan de gangen, de hal en de ruimtes die u door moet lopen op weg naar de verschillende uitgangen.

Volledige bewaking

Een brandmeldinstallatie met volledige bewaking is de zwaarste vorm van bewaking. Iedere ruimte groter dan 2m2 moet voorzien worden van een automatische melder, uitgezonderd de zogenaamde natte ruimtes (toiletten, douche etc.). Dit geldt voor iedere ruimte welke toegankelijk is voor personen. Dus ook de kelder of zolder waar bijna nooit iemand komt dient te worden bewaakt. Wanneer u beschikt over een brandmeldinstallatie met volledige bewaking dan kunt u er zeker van zijn dat een beginnende brand, waar in u pand dan ook, snel wordt gedetecteerd. U kunt snel reageren en zo voorkomen dat een kleine brand (lees ook kleine schade) een grote brand (grote schade) wordt.

Programma van Eisen

Rijndorp Installaties stelt voor u graag een Programma van Eisen samen.

Het Programma van Eisen komt voort uit de Regeling Brandmeldinstallaties.

Het conceptprogramma is op gesteld door het Nationaal Centrum van Preventie. Op het moment dat u een Brandmeldinstallatie aanlegt en u wilt dit doen conform de regelgeving dan dient u een Programma van Eisen te overleggen.

Moet uw brandmeldinstallatie worden gecertificeerd dan bent u verplicht een Programma van Eisen te laten maken. Hoeft uw installatie niet gecertificeerd te worden (bijvoorbeeld bij een ontruimingsinstallatie) dan is het de verantwoordelijkheid van de eisende partij om om een Programma van Eisen te vragen.

Wat is een Programma van Eisen?

In een Programma van Eisen wordt vastgelegd wat voor brandmeldinstallatie u krijgt. Op verschillende onderdelen wordt aangegeven hoe de installatie wordt opgebouwd, door wie en conform welke regels. Wanneer dit is vastgelegd tot tevredenheid van de betrokken partijen wordt het Programma van Eisen ondertekend door:

 • De eigenaar/beheerder van het pand;
 • De opsteller van het Programma van Eisen;
 • De eisende partijen (in de meeste gevallen de brandweer, gemeente of verzekeraar).

Het programma van eisen is onderverdeeld in 3 blokken:

 • Gegegevens;
 • Eisen;
 • Goedkeuring.

Ontruimingsinstallaties

Met Rijndorp Installaties komt u in drie stappen tot een adequate ontruimingsinstallatie (type A of B) die voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en de NEN 2575.

 • We doen een inventarisatie. Dit doen we in een persoonlijk gesprek, een rondgang door uw bedrijf en we ontvangen graag een tekening van uw pand(en)
 • We maken een helder en duidelijk voorstel. Desgewenst produceren we voor u een Programma van Eisen (PvE) welke we voorleggen aan de verantwoordelijke gemeente/brandweer functionaris.
 • We leggen het uiteindelijke voorstel bij u neer en vanaf dan hebt u alle troeven in handen om tot een verantwoorde en afgewogen beslissing te komen.

Waarom een ontruimingsinstallatie

Wanneer er brand is moet u het pand zo snel mogelijk ontruimen. Hiervoor zorgt een ontruiminginstallatie. Deze kan door u zelf in werking worden gesteld door bij een handbrandmelder het glaasje in te drukken. Dit is een niet-automatische handeling vandaar dat we in vaktaal spreken over een niet-automatische installatie. Deze installatie dient te voldoen aan de NEN 2575. Dan kunt u er vanuit gaan dat uw installatie op het gewenste moment zijn werk juist uitvoert. Brandadvies levert u gratis een voorstel en advies voor uw ontruimingsinstallatie.

Regelgeving omtrent ontruimingsinstallaties

U bent volgens de Arbo verplicht te zorgen voor de veiligheid van uw medewerkers, klanten, gasten, bezoekers etc. In de nieuwe Arbowetgeving van 2007 staat dit als volgt omschreven:

Art 1a lid 1:

De eigenaar van een bouwwerk, standplaats, open erf of terrein of diegene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen, draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk dat open erf of dat terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaan dan wel voortduurt.

Inbraakinstallatie

Met een inbraakdetectiesysteem kiest u voor veiligheid en zekerheid. Dit elektronische detectiesysteem reageert bij iedere inbraak of poging daartoe door het in werking zetten van de lokaal opgestelde sirene’s en door simultaan het alarm door te seinen naar de meldkamer. Op het ogenblik dat de meldkamer de alarmmelding doorkrijgt, ondernemen zij onmiddellijk actie op de wijze die door u werd vastgelegd. U bepaalt vooraf wie gewaarschuwd moet worden bij alarm, hetzij uzelf, een kennis, een buur, een interventiedienst en/of de politie. Wij verzekeren u, dat iedere melding snel en adequaat wordt opgevolgd.

Indien u geen beroep wenst te doen op de dienstverlening van een meldkamer, kan het doorseinen van het alarm ook plaatsvinden naar uw GSM of een vast nummer door een Vocale alarmmelder. Hierbij wordt u persoonlijk gewaarschuwd dat er een inbraakpoging plaatsvindt in uw gebouw.

Uw alarmsysteem is een hoogwaardige installatie die onder alle omstandigheden werkt en zich eenvoudig laat bedienen. De installatie voorziet precies in uw veiligheidsbehoefte en wordt binnen uw budget op maat gemaakt.

De door ons geplaatste alarmsystemen voldoen aan de wettelijke voorschriften en de strengste vereisten. Iedere installatie wordt met een certificaat van conformiteit (Incert) opgeleverd. Dit certificaat is niet alleen voor u een garantie van kwaliteit, maar ook voor uw verzekeraar. Een korting op uw premie is wellicht mogelijk, informeer ernaar bij uw makelaar. Na de plaatsing zorgen wij voor de wettelijke jaarlijkse onderhoudsbeurt en de service op uw installatie.

CCTV-installaties

Rijndorp Installaties heeft een ruime ervaring in het projecteren van camerasystemen. Wij kunnen hiervoor gepaste oplossingen bieden met productomschrijvingen. Zonodig kunnen wij hiervoor beschikken over kennis over nieuwe ontwikkelingen bij eventuele leveranciers. Hierdoor hebt u altijd up to date informatie en kunt u gebruikmaken van de nieuwste ontwikkelingen binnen dit gebied. Tevens is het mogelijk dat wij uw bestaande recorders voor u programmeren en hier eventueel service aan verlenen. Ook is het mogelijk om eventueel via ons beelden van uw harddiskrecorders onder te brengen bij onze bewakingsdiensten of meldkamers. Wij kunnen u hierover zonodig informeren. Ook is het mogelijk om uw totale camerasysteem bij ons in onderhoud onder te brengen, hiervoor hebben wij contracten.

Wij leveren diverse soorten binnen- en buitencamera’s en speeddomes. Harddisk recorders van 4 t/m 32 kanaals met harddisk 750 GB. Als compact model inclusief TFT scherm in de deksel gemonteerd leverbaar in 8 kanaals.

Toegangscontrole

Met een toegangscontrolesysteem kiest u voor zekerheid en verkleint u de kans op diefstal tijdens de kantooruren en tevens beschermt u uw medewerkers en hun bezittingen.

Het systeem helpt u in het beheren van de toegang tot lokalen, voorraden en magazijnen van uw bedrijf. U krijgt per lokaal inzicht op in- en uitgaande personen.

Verder kunt u nagaan welke medewerkers welke ruimte hebben bezocht en zelfs wanneer en voor hoe lang.

Bijkomend kan ook de aan- en afwezigheid van medewerkers nauwkeurig geregistreerd worden. U beschikt steeds over gedetailleerde informatie.

Uw medewerkers of bezoekers komen alleen in lokalen waar ze volgens u toegang tot hebben, buitenstaanders kunnen onmogelijk naar binnen of buiten glippen. Dit vergroot de veiligheid van uzelf, uw klanten en de informatie aanwezig in uw bedrijf. Het concept van uw toegangscontrolesysteem begint voor ons met het inventariseren van de zwakke plaatsen in uw interne beveiliging, hierbij houden wij rekening met de leefbaarheid. Daarop ontwerpen wij uw toegangscontrolesysteem. Na de installatie staan wij in voor het onderhoud en de service van uw systeem.

Intercom / videofoon

Wij leveren diverse merken videofoonsystemen Comelit, Tequi en Siedle. Dit is maar een kleine greep uit ons assortiment.

Ook kunnen wij buitenposten in elk voormaat leveren t.b.v. intercom en videofoonsystemen. Deze worden door ons zelf, geheel conform uw idee gefabriceerd. Hierbij is het mogelijk om uit diverse materialen te kiezen.

Voor het realiseren van spreek-luisterverbindingen met intercomsystemen op grotere afstand hebben wij een ruime ervaring.

Het behoort tot de mogelijkheden om vanuit uw auto toegang te geven aan leveranciers die op dat moment bij uw magazijn staan.

Zelfs het bedienen van uw beveiligingssysteem op afstand, voordat u toegang verschaft, behoort tot de mogelijkheden.

Zoals u ziet is installatiebureau Rijndorp Installaties voor u de juiste partner op het gebied van intercom/videofoonsystemen.