Verwarming, beveiliging, ventilatie, verlichting, telecommunicatie, zonwering, koeling, ICT-netwerk, alarmering… Technische installaties die in hedendaagse kantoren, zorginstellingen, scholen maar ook in woningen bijna allemaal onmisbaar zijn. De installaties worden alsmaar intelligenter. Door het koppelen van deze systemen kunnen mensen in een gebouw of woning profiteren van het comfort dat installaties met uniforme communicatie en bediening hen biedt. Rijndorp Installaties geeft u deze mogelijkheid.

KNX is een Europese & een wereld standaard

De Europese standaardisatie commissie CENELEC heeft de KNX-technologie tot Europese norm verheven, nadat de aangesloten landen zich hierover in meerderheid positief hebben uitgesproken. Het brede draagvlak en de vrije, voor iedereen toegankelijke technologie zijn de hoofdargumenten waarom Europa het KNX-protocol als dé standaard voor de gebouw- en woningautomatisering kiest. Dit betekent dat het EIB/KNX protocol als basis dient voor bussystemen die de communicatie tussen installatieonderdelen in een gebouw verzorgen. Die installatiecomponenten moeten daarvoor wel geschikt zijn. Maar steeds meer componenten zijn dat ook. Inmiddels kiezen ruim honderd vooraanstaande, Europese fabrikanten van installatiecomponenten EIB/KNX als hun standaard. Door deze keuze garanderen zij dat alle producten die zij ontwikkelen naadloos aansluiten op elk automatiseringssysteem dat EIB/KNX als standaard hanteert.

KNX is van drie naar één

Het naast elkaar bestaan van meerdere bussystemen is voor eindgebruikers, op zijn zachtst gezegd, nogal onhandig. De fabrikanten die de installatieproducten leveren voor één of meerdere van de drie genoemde standaarden zagen dat ook in. Zij besloten om op basis van de EIB-standaard de KNX-technologie te ontwikkelen en daarin de belangrijke functies van Batibus en EHS te verwerken. Een bestaande EIB-installatie is daarom zonder problemen uit te breiden met installatieproducten die op basis van de EIB/KNX-standaard ontwikkeld zijn.

Vrije concurrentie

Verder besloten de fabrikanten om de nieuwe EIB/KNX-standaard tot een open protocol, vrij van royalty’s, te maken. Iedere fabrikant of productontwikkelaar kan hem zonder enige kosten in zijn producten verwerken. Dit betekent dat EIB/KNX, in tegenstelling tot andere bussystemen, voor vrije concurrentie zorgt; het is een standaard waarop vele fabrikanten steeds weer nieuwe producten ontwikkelen. Een afnemer zal altijd een ruime en vooral vrije keuze hebben bij de aanschaf van producten en installaties.

Eén standaard die alle opties openhoudt

Een kantoor, bedrijfspand of woning moet nu, maar bijvoorbeeld ook over acht jaar aan wensen en eisen van zijn gebruikers en bewoners kunnen voldoen. De vraag naar intelligente en aanpasbare gebouwen neemt snel toe. Die vraag kent alleen een adequaat antwoord als het gebouw een bussysteem krijgt dat aanpassingen, uitbreidingen of nieuwe functies probleemloos ondersteunt. EIB/KNX is de enige standaard die alle mogelijkheden openhoudt.

KNX is toekomstgericht

Bussystemen om gebouwen en woningen te automatiseren zijn al vele jaren verkrijgbaar. Het systeem wordt nu meestal gebruikt voor de besturing van klimaatinstallaties, beveiliging en/of verlichting. Toch zal de rol van het bussysteem steeds groter worden; een snel toenemend aantal installatieonderdelen sluit aan bij een goed gekozen bussysteem. Met name installaties die zorgen voor ontspanning, communicatie, comfort en energiezuinigheid gebruiken een bussysteem in een woning of kantoorpand zodat de bewoner of gebruiker een optimaal comfort beleeft. Zelfs witgoedapparatuur is tegenwoordig al, via het juiste bussysteem, op afstand te besturen en te regelen.

Keuze voor de lange termijn

De keuze voor het bussysteem is daarom niet een keuze voor dit moment, maar vooral één voor de toekomst, een lange termijnbeslissing. Staat u op het punt om een bouwwerk te laten bouwen, of is een ingrijpende renovatie aanstaande? Kies dan EIB/KNX als standaard voor het bussysteem. Dit geeft u in ieder geval de garantie dat ook in de toekomst alle mogelijkheden open blijven om installaties te moderniseren en op één besturingssysteem aan te sluiten.

KNX voorziening voor woningbouw en utiliteit

EIB/KNX is een standaard voor zowel woningbouw, utiliteit als industrie. In de woningbouw vervult de standaard een vitale functie bij de aanleg van domoticasystemen.

Een domotica-installatie is veelomvattend en verzorgt de automatisering van uiteenlopende producten en diensten in de woning. Domotica is ook steeds meer een basisvoorziening om mensen op comfortabele wijze langer in hun eigen woning te laten wonen. Aspecten als veiligheid en zorg zijn via een domotica installatie relatief eenvoudig te realiseren. Maar ook comforttoepassingen, zoals het op afstand bedienen van de verwarming of de zonwering en het bedienen van alle verlichting met een afstandsbediening behoren met domotica tot de mogelijkheden.

Uiteraard kunnen alle bovengenoemde disciplines ook vanaf bijvoorbeeld een Iphone of een Ipad bediend worden.

Artikel “Ronald McDonald Centre draait grotendeels op KNX”

Tien jaar geleden nam Dennis Gebbink het initiatief om voor zijn motorisch gehandicapte zoontje én voor andere kinderen met een handicap een sportclub op te richten: Friends Only. De club groeide en raakte in korte tijd zó succesvol dat meer en gevarieerdere sportruimte nodig werd.

De realisatie van het centrum is volledig gebaseerd op een unieke combinatie van sponsoring, donaties en bijdragen van betrokken ondernemers en vrijwilligers.

Van heipaal tot koffie – nagenoeg alles is gesponsord. Eén van die sponsors is Rijndorp Installaties, ingeschakeld door aannemer Wessels Zeist. Rijndorp Installaties is gespecialiseerd in onder meer verlichting, complete elektrotechnische installaties en data-, telecom-, brand- en beveiligingsinstallaties. Frank Veltman, mede-directeur van Rijndorp Installaties vertelt over het project: “In eerste instantie lag er een ontwerp voor een conventionele elektrotechnische installatie die de gewenste functies tegen minimale kosten mogelijk maakte. Maar lopende het project kwamen daar uitbreidingen op en al snel werd duidelijk dat we het plan zouden gaan invullen met dé standaard van vandaag: het KNX-systeem. Dat paste ook veel beter bij het gebouw waarin een aantal interessante, technische hoogstandjes is verwerkt. Een KNX-systeem paste daar perfect bij.”