Service & Onderhoud

Klantgerichtheid staat hoog in het vaandel bij Rijndorp Installaties. Onze storingsdienst is dan ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Daarnaast helpen wij u graag bij het aanpassen of uitbreiden van bestaande installaties, het uitvoeren van inspecties en bij het onderhouden van uw installatie.

24-uurs storingsdienst

Rijndorp Installaties draagt continu zorg voor haar installaties. Service & Onderhoud verzorgt daarom ook de storingsdienst. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar, voor alle elektrotechnische storingszaken.

Buiten kantoortijden wordt u doordeweeks na 17:00 uur en in het weekend onder telefoonnummer 071-5415500 doorgeschakeld naar de dienstdoende storingsmonteur. Indien mogelijk zal hij nog dezelfde dag langskomen om de storing te verhelpen.

Installaties uitbreiden of aanpassen

Een andere indeling van uw kantoor of het vergroten van een bedrijfshal heeft tot gevolg dat uw elektrotechnische installatie aangepast of uitgebreid dient te worden. Na het opnemen van de werkzaamheden wordt een offerte verstuurd met hierin omschreven de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren. Een andere manier is om de uitbreiding en/of aanpassing op basis van nacalculatie uit te laten voeren. Dit kan in veel gevallen voordeliger uitkomen en daarnaast zijn de werkzaamheden sneller uitgevoerd.

Onderhoud (nood)verlichting

Ook (nood)verlichting vergt onderhoud. Maar wanneer is uw (nood)verlichting aan onderhoud toe? Door de combinatie van lichtbrontype, aantal branduren, en de ervaringen van de gebruiker, kunnen wij zeer nauwkeurig aangeven wanneer een lichtbron aan vervanging toe is. Laat het onderhoud van uw armaturen en lichtbronnen van zowel de reguliere verlichting als de noodverlichting over aan Rijndorp Installaties en u heeft één zorg minder.

Hierbij een aantal onderhoudsvormen aan verlichting en lampen zoals wij u deze kunnen bieden:

Groepsremplace: Groepsremplace is een van de vele vormen van onderhoud aan lichtbronnen, het betekent preventief onderhoud aan uw bestaande verlichting, zoals de plafond wanden verlichting. Dit doen wij door middel van het groepsgewijs vervangen van lichtbronnen binnen een afdeling, ruimte, gebouw of bedrijf.

Testen noodverlichting: Een jaarlijks terugkerend onderdeel van onderhoud aan de noodverlichting is het testen hiervan. Als de spanning weg valt, blijft er dan genoeg licht over om het pand te kunnen verlaten en zijn de vluchtwegarmaturen wel goed zichtbaar. Zijn er armaturen defect dan worden deze, afhankelijk van het onderhoudscontract, direct vervangen door één van onze monteurs. Dit scheelt onnodige reiskosten wat dus weer een besparing oplevert.

Inspecties NEN 3140

Het doel van de inspectie is ervoor te zorgen dat installaties in orde zijn zodat werknemers veilig kunnen werken en bezoekers/klanten zich veilig in uw bedrijf (hotel, zwembad etc.) kunnen ophouden. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw personeel. De Arbowet bepaalt op grond van hoofdstuk 7 van het Arbobesluit dat alle machines, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen regelmatig moeten worden onderworpen aan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als ondernemer verzekert u graag de risico’s. Maar de gevolgen van schade zullen nooit helemaal worden gedekt. U wilt ongelukken voorkomen en bij een ongeval de schade vergoed krijgen. En de verzekeringsmaatschappij wil aanvaardbare risico’s verzekeren. Rijndorp Installaties kan samen met u gaan kijken wat er nodig is om aan alle wensen te voldoen. Een goede manier is het opzetten van een plan van toezicht (inspectie) voor elektrische installaties en werkzaamheden.

Onze werkzaamheden bij de inspectie van elektrotechnische installaties bestaan uit: maken van een plan van toezicht, visuele inspectie, metingen en beproevingen, directe melding van onveilige situaties, schriftelijke rapportage.

Bij de inspectie moeten wij gebruik kunnen maken van (gereviseerde) installatietekeningen. Mochten deze niet aanwezig zijn, dan kunnen wij tijdens de inspectie de installatie op papier zetten. Daarnaast kunnen wij als onderdeel van meten en beproeven een onderzoek instellen met behulp van infrarood fotografie ofwel thermografie. Onze werkzaamheden bij de keuring van elektrische handgereedschappen bestaan uit visuele inspectie, metingen en beproevingen, schriftelijke rapportage.

Thermografie

Thermografie is een meetmethode, waarbij men de temperatuur in kaart brengt. De thermografische camera is uitgerust met een optiek voor infrarood en een detector die de golflengte analyseert. Dit wordt gebruikt om contactloos te kunnen inspecteren van elektrotechnische componenten in de verdeelinrichting. Is er een zogenoemde “hot spot” in een verdeelinrichting dient deze te worden opgelost aangezien hier grote gevolgen aan kunnen zitten. Thermografie is dus een erg belangrijk onderdeel van het inspecteren en onderhouden van uw elektrotechnische installatie.

Meerjarenbegroting

Om continuïteit van uw bedrijf te waarborgen moet u als eigenaar vooruit kijken. Om inzichtelijk te krijgen wat de kosten zijn om uw elektrotechnische installatie te onderhouden kunnen wij voor u een meerjarenbegroting maken.

De belangrijkste reden is dat onderhoud kosten met zich mee brengt. Een meerjarenonderhoudsplanning wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en eventueel lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Meerjarenonderhoudsplanningen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete bliksembeveiliginginstallatie kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan.

Onze certificaten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.