Locatie: belastingkantoor Laan op Zuid 45 in Rotterdam. | Opdrachtgever: Heijmans

Heijmans heeft in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf Rijndorp Installaties opdracht gegeven voor het vervangen van de brandmeld- ontruimingsinstallaties in het huidige belastingkantoor aan Laan op Zuid 45 in Rotterdam.